ინფო გვერდები
საქართველოს რკინიგზის მოძრაობის საერთო განრიგი
სამგზავრო მატარებლების მოძრაობის საერთო განრიგის სანახავად ეწვიეთ საქართველოს რკინიგზის ვებ–გვერდს:
www.railway.ge