ინფო გვერდები
თელავი
N
All
ქ. თელავის ქუჩების საფოსტო ინდექსი
2200
თელავი 1
2201
აკურა
2202
ართანა
2213
ბუშეტი
2218
გულგული
2203
ვანთა
2202
ვარდისუბანი
2204
თეთრიწყლები
2205
იყალთო
2206
კისისხევი
2207
კობაძე
2205
კონდოლი
2208
კურდღელაური
2209
ლალისყური
2214
ლაფანყური
2210
ლეჩური
2214
ნადიკვარი
2205
ნასამხრალი
2207
ნაფარეული
2211
პანტიანი
2205
რუისპირი
2212
სალებელი
2205
სანიორე
2213
სეროდანი
2205
ფშაველი
2214
ქვემო ხოდაშენი
2218
ყარაჯალა
2215
შალაური
2216
წინანდალი
2217
ჯუღაანი
2213