რეკლამა დაამატეთ კომპანია
       
      
       
ინფო გვერდებისაფოსტო ინდექსებიბოლნისი
N
All
ქ. ბოლნისის ქუჩების საფოსტო ინდექსი 1100
აკაურთა 1110
ბალახაური 1105
ბალიჭი 1103
ბერთაკარი 1111
ბოლნისი (სოფელი) 1101
გეტა 1111
დარბაზი 1102
დისველი 1100
ვანათი 1100
ზემო არქევანი 1108
ზვარეთი 1100
იწრია 1111
კაზრეთი 1103
კიანეთი 1110
მამხუტი 1104
მუშევანი 1110
მუხრანა 1105
მწყნეთი 1106
ნახიდური 1105
ნახიდური 1105
პატარა დარბაზი 1107
რატევანი 1100
რაჭისუბანი 1106
სამტრედო 1106
სამწევრისი 1101
სენები 1111
ტალავერი 1107
ტანძია 1111
ფარიზი 1105
ფოცხვერიანი 1111
ქვემო არქევანი 1108
ქვემო ბოლნისი 1109
ქვეში 1110
შუა ბოლნისი 1101
ცურტავი 1105
ძეძვნარიანი 1111
ძველი ქვეში 1111
წიფორი 1102
ჭაპალა 1112
ჭრეში 1102
ხატავეთი 1108
ხატისოფელი 1100
ხახალაჯვარი 1102
ხიდისყური 1105
ჯავშანიანი 1110