რეკლამა დაამატეთ კომპანია
       
      
       
ინფო გვერდებიქაღალდის ზომები
ტიპოგრაფიული ზომა ზომა მილიმეტრებში
(სიგანე X სიმაღლე)
ზომა დიუმებში
(სიგანე X სიმაღლე)
A0 841 × 1189 33,1 × 46,8
A1 594 × 841 23,4 × 33,1
A2 420 × 594 16,5 × 23,4
A3 297 × 420 11,7 × 16,5
A4 210 × 297 8,3 × 11,7
A5 148 × 210 5,8 × 8,3
A6 105 × 148 4,1 × 5,8
A7 74 × 105 2,9 × 4,1
A8 52 × 74 2,0 × 2,9
A9 37 × 52 1,5 × 2,0
A10 26 × 37 1,0 × 1,5
 
ტიპოგრაფიული ზომა ზომა მილიმეტრებში
(სიგანე X სიმაღლე)
ზომა დიუმებში
(სიგანე X სიმაღლე)
B0 1000 × 1414 39,4 × 55,7
B1 707 × 1000 27,8 × 39,4
B2 500 × 707 19,7 × 27,8
B3 353 × 500 13,9 × 19,7
B4 250 × 353 9,8 × 13,9
B5 176 × 250 6,9 × 9,8
B6 125 × 176 4,9 × 6,9
B7 88 × 125 3,5 × 4,9
B8 62 × 88 2,4 × 3,5
B9 44 × 62 1,7 × 2,4
B10 31 × 44 1,2 × 1,7
 
ტიპოგრაფიული ზომა ზომა მილიმეტრებში
(სიგანე X სიმაღლე)
ზომა დიუმებში
(სიგანე X სიმაღლე)
C0 917 × 1297 36,1 × 51,1
C1 648 × 917 25,5 × 36,1
C2 458 × 648 18,0 × 25,5
C3 324 × 458 12,8 × 18,0
C4 228 × 324 9,0 × 12,8
C5 162 × 229 6,4 × 9,0
C6 114 × 162 4,5 × 6,4
C7 81 × 114,9 3,2 × 4,5
C8 57 × 81 2,2 × 3,2
C9 40 × 57 1,6 × 2,2
C10 28 × 40 1,1 × 1,6