ინფო გვერდები
ქაღალდის ზომები
ტიპოგრაფიული ზომა
ზომა მილიმეტრებში
(სიგანე X სიმაღლე)
ზომა დიუმებში
(სიგანე X სიმაღლე)
A0
841 × 1189
33,1 × 46,8
A1
594 × 841
23,4 × 33,1
A2
420 × 594
16,5 × 23,4
A3
297 × 420
11,7 × 16,5
A4
210 × 297
8,3 × 11,7
A5
148 × 210
5,8 × 8,3
A6
105 × 148
4,1 × 5,8
A7
74 × 105
2,9 × 4,1
A8
52 × 74
2,0 × 2,9
A9
37 × 52
1,5 × 2,0
A10
26 × 37
1,0 × 1,5
ტიპოგრაფიული ზომა
ზომა მილიმეტრებში
(სიგანე X სიმაღლე)
ზომა დიუმებში
(სიგანე X სიმაღლე)
B0
1000 × 1414
39,4 × 55,7
B1
707 × 1000
27,8 × 39,4
B2
500 × 707
19,7 × 27,8
B3
353 × 500
13,9 × 19,7
B4
250 × 353
9,8 × 13,9
B5
176 × 250
6,9 × 9,8
B6
125 × 176
4,9 × 6,9
B7
88 × 125
3,5 × 4,9
B8
62 × 88
2,4 × 3,5
B9
44 × 62
1,7 × 2,4
B10
31 × 44
1,2 × 1,7
ტიპოგრაფიული ზომა
ზომა მილიმეტრებში
(სიგანე X სიმაღლე)
ზომა დიუმებში
(სიგანე X სიმაღლე)
C0
917 × 1297
36,1 × 51,1
C1
648 × 917
25,5 × 36,1
C2
458 × 648
18,0 × 25,5
C3
324 × 458
12,8 × 18,0
C4
228 × 324
9,0 × 12,8
C5
162 × 229
6,4 × 9,0
C6
114 × 162
4,5 × 6,4
C7
81 × 114,9
3,2 × 4,5
C8
57 × 81
2,2 × 3,2
C9
40 × 57
1,6 × 2,2
C10
28 × 40
1,1 × 1,6