ინფო გვერდები
მარკირება ეტიკეტებზე
სიმბოლოები საფეიქრო ნაწარმის ეტიკეტებზე
რეცხვა
რეცხვის პირველადი სიმბოლო.
წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა 30 °C, რეცხვის ჩვეულებრივი რეჟიმი.
წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა 40 °C, რეცხვის ჩვეულებრივი რეჟიმი.
წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა 50 °C, რეცხვის ჩვეულებრივი რეჟიმი.
წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა 60 °C, რეცხვის ჩვეულებრივი რეჟიმი.
წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა 95 °C, რეცხვის ჩვეულებრივი რეჟიმი.
წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა 30 °C, რეცხვის დელიკატური რეჟიმი.
წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა 30 °C, რეცხვის განსაკუთრებით დელიკატური რეჟიმი.
დაშვებულია მხოლოდ ხელით რეცხვა. წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა 40 °C
რეცხვა აკრძალულია.
გაშრობა
გაშრობის პირველადი სიმბოლო.
ჩვეულებრივი გაშრობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
ჩვეულებრივი გაშრობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში გაწურვის გარეშე.
ჩვეულებრივი გაშრობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში, ჩრდილში.
ჩვეულებრივი გაშრობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში, ჩრდილში, გაწურვის გარეშე.
ჩვეულებრივი გაშრობა გასწორებულ მდგომარეობაში ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე.
ჩვეულებრივი გაშრობა გასწორებულ მდგომარეობაში ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე გაწურვის გარეშე.
ჩვეულებრივი გაშრობა გასწორებულ მდგომარეობაში ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე, ჩრდილში.
ჩვეულებრივი გაშრობა გასწორებულ მდგომარეობაში ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე გაწურვის გარეშე, ჩრდილში.
გაშრობა საშრობ მანქანაში 80 °C მაქსიმალურ ტემპერატურაზე.
გაშრობა საშრობ მანქანაში 60 °C მაქსიმალურ ტემპერატურაზე.
გაშრობა საშრობ მანქანაში აკრძალულია.
დაუთოება
დაუთოების პირველადი სიმბოლო.
დაუთოება 200 °C ტემპერატურაზე. შეესაბამება უთოზე აღნიშნულ სიმბოლოს (სამი წერტილი).
დაუთოება 150 °C ტემპერატურაზე. შეესაბამება უთოზე აღნიშნულ სიმბოლოს (ორი წერტილი).
დაუთოება 100 °C ტემპერატურაზე. შეესაბამება უთოზე აღნიშნულ სიმბოლოს (ერთი წერტილი).
დაუთოება აკრძალულია.
გათეთრება
დაშვებულია ნებისმიერი მათეთრებლის გამოყენება.
დაშვებულია უქლორო მათეთრებლის გამოყენება.
მათეთრებლის გამოყენება აკრძალულია.
პროფესიული წმენდა (მშრალი წმენდა (ქიმწმენდა) და სველი წმენდა)
პროფესიული წმენდის პირველადი სიმბოლო.
მშრალი წმენდა ტეტრაქლორეთილენის გამოყენებით.
დელიკატური მშრალი წმენდა ტეტრაქლორეთილენის გამოყენებით.
მშრალი წმენდა ნახშირწყალბადების გამოყენებით რომელთა დუღილის (დისტილაციის, გამოხდის) ტემპერატურა 150—210 °C, ხოლო აალების ტემპერატურა 38—60 °C–ია. (მაგ: მძიმე ბენზინი)
დელიკატური მშრალი წმენდა ნახშირწყალბადების გამოყენებით.
მშრალი წმენდა აკრძალულია.
ჩვეულებრივი სველი წმენდა.
დელიკატური სველი წმენდა.
განსაკუთრებით დელიკატური სველი წმენდა.
სველი წმენდა აკრძალულია.
მარკირება შეფუთვაზე
მასა ნეტო (წონა შეფუთვის გარეშე). თუ გვერდით მოცემულია რიცხვი ჩარჩოში, იგი აღნიშნავს მასა ბრუტოს (წონას შეფუთვით).
არ დაანაგვიანოთ.
არატოქსიკური მასალა.
ფრთხილად, მსხვრევადია.
ფრთხილად ამოიღეთ ყუთიდან.
დაიცავით სინესტისგან.
ნაწარმის ზედა მხარე მდებარეობს ისრების მიმართულებით.
დაიცავით გადახურებისგან.
დაიცავით მითითებული ტემპერატურული რეჟიმი.
დაიცავით რადიაციული გამოსხივებისგან.
შეიცავს მჟავას.
არ გადააგდოთ ნაგვის ურნაში. ნივთი საჭიროებს სპეციალურ უტილიზაციას.
ფრთხილად, ცეცხლსაშიშია.
მოარიდეთ მზის სხივებს.
ჰერმეტული შეფუთვა.
გადამუშავებადი პლასტმასის ნიშანი. ამ ნიშნის დატანა ხდება პლასტმასის პროდუქციაზე, რომლის გადამუშავებაც შესაძლებელია. სამკუთხედში შესაძლოა მოთავსებული იყოს რიცხვი, რომელიც გადახარისხების გასამარტივებლად პლასტმასის ტიპს მიუთითებს: 1 - პოლიეთილენტერფტალატი, 2- მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენი. 3 - პოლივინილქლორიდი, 4 - დაბალი სიმკვრივის პოლიეთილენი, 5- პოლიპროპილენი, 6 - პოლისტიროლი, 7 - სხვა.
CE-mark - ევროკავშირის სტანდარტი. აღნიშნავს შესაბამისობას ევროკავშირის ხარისხისა და უსაფრთხოების სტანდარტებთან. ნიშნის მინიჭება ხდება მწარმოებლის მიერ რითაც დასტურდება პროდუქტის შესაბამისობა ყველა მოთხოვნასთან და შესაძლებელია მისი გაყიდვა ევროკავშირის ტერიტორიაზე.
ექსპორტირებულია ჩინეთიდან.
აღნიშნავს პროდუქციის შესაბამისობას რუსულ ГОСТ სტანდარტთან, რომელსაც ზოგჯერ ”როსტესტის ნიშანსაც” უწოდებენ.
უკრინულ სტანდარტებსა და ნორმატიულ დოკუმენტებთან შესაბამისობის ნიშანი. პროდუქტი ამ ნიშნით ჩართულია უკრაინაში სერტიფიცირებული პროდუქტების საერთო რეესტრში და გააჩნია შესაბამისობის სერთიფიკატი.