ინფო გვერდები
საკვები დანამატები
საკვები დანამატის ტექნოლოგიური ფუნქცია:
საკვები დანამატის მოქმედება:
 
უსაფრთხო დანამატი - დანამატი არ მოქმედებს უარყოფითად ადამიანის ორგანიზმზე
 
საეჭვო დანამატი – დანამატის მოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე ბოლომდე არ არის გარკვეული, უარყოფითად მოქმედებს ადამიანების გარკვეულ ჯგუფზე ან დიდი რაოდენობით მიღება უარყოფითად აისახება ორგანიზმზე
 
აკრძალული დანამატი – დანამატის გამოყენება აკრძალულია მსოფლიოს უმეტეს ქვეყანაში
ინდექსი
დასახელება
ტექნოლოგიური ფუნქცია
დანამატის მოქმედება
E100
დასახელება: კურკუმინი
ფუნქცია: ყვითელი საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E101
დასახელება: რიბოფლავინი
ფუნქცია: ყვითელი საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E102
დასახელება: ტარტრაზინი
ფუნქცია: ყვითელი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია, სიმსივნე)
E103
დასახელება: ალკანეტი
ფუნქცია: ყვითელი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E104
დასახელება: ყვითელი ქინოლინი
ფუნქცია: ყვითელი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია, სიმსივნე)
E105
დასახელება: ყვითელი მჟავა
ფუნქცია: ყვითელი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E106
დასახელება: რიბოფლავინი–5 ნატრიუმის ფოსფატი
ფუნქცია: ყვითელი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E107
დასახელება: ყვითელი 2G
ფუნქცია: ყვითელი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E110
დასახელება: ყვითელი "მზის ჩასვლა" FCF
ფუნქცია: ფორთოხლისფერი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E111
დასახელება: ნარინჯისფერი GGN
ფუნქცია: ფორთოხლისფერი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E112
დასახელება: კარმუაზინი (აზორუბინი)
ფუნქცია: ფორთოხლისფერი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E120
დასახელება: კარმინი
ფუნქცია: წითელი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E121
დასახელება: ციტრუსის წითელი 2
ფუნქცია: წითელი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი (აკრძალულია საქართველოშიც)
E122
დასახელება: კარმუაზინი (აზორუბინი)
ფუნქცია: წითელი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E123
დასახელება: ამარანტი
ფუნქცია: წითელი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი (აკრძალულია საქართველოშიც)
E124
დასახელება: პონსო 4R
ფუნქცია: წითელი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, სიმსივნე)
E125
დასახელება: პონსო SX
ფუნქცია: წითელი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E126
დასახელება: პონსო 6R
ფუნქცია: წითელი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E127
დასახელება: ერითროზინი
ფუნქცია: წითელი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, სიმსივნე)
E128
დასახელება: წითელი 2G
ფუნქცია: წითელი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E129
დასახელება: წითელი მომხიბვლელი АС
ფუნქცია: წითელი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E130
დასახელება: ლურჯი ინდანტრენი RS
ფუნქცია: ლურჯი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E131
დასახელება: დაპატენტებული ლურჯი V
ფუნქცია: ლურჯი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E132
დასახელება: ინდიგოკარმინი
ფუნქცია: ლურჯი საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E133
დასახელება: ბრილიანტის ლურჯი FCF
ფუნქცია: ლურჯი საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E140
დასახელება: ქლოროფილი
ფუნქცია: მწვანე საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E141
დასახელება: ქლოროფილის სპილენძის კომპლექსები
ფუნქცია: მწვანე საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E142
დასახელება: მწვანე S
ფუნქცია: მწვანე საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E143
დასახელება: მწვანე მტკიცე FCF
ფუნქცია: მწვანე საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E150a, b, c, d
დასახელება: შაქრის კოლერი (კარამელი)
ფუნქცია: ყავისფერი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E151
დასახელება: ბრილიანტის შავი BN
ფუნქცია: შავი საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E152
დასახელება: შავი 7984
ფუნქცია: შავი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E153
დასახელება: მცენარეული ნახშირი
ფუნქცია: შავი საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E154
დასახელება: ყავისფერი FK
ფუნქცია: ყავისფერი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E155
დასახელება: ყავისფერი HT
ფუნქცია: ყავისფერი საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E160a
დასახელება: ალფა, ბეტა, გამა კაროტინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E160b
დასახელება: ანატო
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E160c
დასახელება: პაპრიკას(ბულგარული წიწაკის) ექსტრაქტი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E160d
დასახელება: ლიკოპინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E160e
დასახელება: აპოკაროტენალი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E160f
დასახელება: კაროტინის მჟავას ეთილის ეთერი (საკვები ფორთოხალი 7)
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E161a
დასახელება: ფლავოქსანტინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E161b
დასახელება: ლუტეინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E161c
დასახელება: კრიპტოქსანტინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E161d
დასახელება: რუბიქსანტინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E161e
დასახელება: ვიოლაქსანტინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E161f
დასახელება: როდოქსანტინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E161g
დასახელება: კანტაქსანტინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის პრობლემა)
E161h
დასახელება: ზეაქსანტინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E161i
დასახელება: ციტრანაქსანტინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E161j
დასახელება: ასტაქსანტინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E162
დასახელება: ბეტანინი (ჭარხლის წითელი)
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E163a, b, c, d, e, f
დასახელება: ანტოციანინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E164
დასახელება: ზაფრანა
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E165
დასახელება: ლურჯი გარდენია
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E166
დასახელება: სანდალოზი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E170
დასახელება: კალციუმის კარბონატი (ცარცი, ნახშირმჟავა კალციუმი)
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E171
დასახელება: ტიტანის დიოქსიდი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E172
დასახელება: რკინის ოქსიდი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E173
დასახელება: ალუმინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E174
დასახელება: ვერცხლი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E175
დასახელება: ოქრო
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E180
დასახელება: ლალის ლითოლი BK (ლითოლრუბინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, სიმსივნე)
E181
დასახელება: ტანინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ-ნაწლავის პრობლემები)
E182
დასახელება: ორსინი
ფუნქცია: საღებავი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E200
დასახელება: სორბინის მჟავა
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E201
დასახელება: ნატრიუმის სორბატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ფსევდო–ალერგიული რეაქცია)
E202
დასახელება: კალიუმის სორბატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ფსევდო–ალერგიული რეაქცია)
E203
დასახელება: კალციუმის სორბატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ფსევდო–ალერგიული რეაქცია)
E209
დასახელება: ჰეპტილპარაბენი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E210
დასახელება: ბენზოინის მჟავა
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, სიმსივნე)
E211
დასახელება: ნატრიუმის ბენზოატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E212
დასახელება: კალიუმის ბენზოატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, სიმსივნე)
E213
დასახელება: კალციუმის ბენზოატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, სიმსივნე)
E214
დასახელება: ეთილპარაბენი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E215
დასახელება: ეთილპარაბენ ნატრიუმი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E216
დასახელება: პროპილპარაბენი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, სიმსივნე)
E217
დასახელება: პროპილპარაბენ ნატრიუმი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E218
დასახელება: მეთილპარაბენი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, სიმსივნე)
E219
დასახელება: მეთილპარაბენ ნატრიუმი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, სიმსივნე)
E220
დასახელება: გოგირდის დიოქსიდი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E221
დასახელება: ნატრიუმის სულფიტი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E222
დასახელება: ნატრიუმის ჰიდროსულფიტი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E223
დასახელება: ნატრიუმის პიროსულფიტი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E224
დასახელება: კალიუმის პიროსულფიტი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E225
დასახელება: კალიუმის სულფიტი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E226
დასახელება: კალციუმის სულფიტი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E227
დასახელება: კალციუმის ჰიდროსულფიტი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E228
დასახელება: კალიუმის ჰიდროსულფიტი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E230
დასახელება: ბიფენილი (დიფენილი)
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E231
დასახელება: ორთოფენილფენოლი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E232
დასახელება: ორთოფენილფენოლის ნატრიუმის მარილი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E233
დასახელება: თიაბენდაზოლი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E234
დასახელება: ნიზინი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E235
დასახელება: ნატამიცინი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაჭლავის პრობლემები)
E236
დასახელება: ჭიანჭველმჟავა
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E237
დასახელება: ნატრიუმის ფორმიატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E238
დასახელება: კალციუმის ფორმიატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E239
დასახელება: ჰექსამინი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, სიმსივნე)
E240
დასახელება: ფორმალდეჰიდი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი (აკრძალულია საქართველოშიც)
E241
დასახელება: გვაიაკის ფისი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E242
დასახელება: დიმეთილ დიკარბონატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E243
დასახელება: დიეთილპიროკარბონატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E249
დასახელება: კალიუმის ნიტრიტი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე)
E250
დასახელება: ნატრიუმის ნიტრიტი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე)
E251
დასახელება: ნატრიუმის ნიტრატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე)
E252
დასახელება: კალიუმის ნიტრატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე)
E260
დასახელება: ძმარმჟავა
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E261
დასახელება: კალიუმის აცეტატები
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E262
დასახელება: ნატრიუმის აცეტატები
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E263
დასახელება: კალციუმის აცეტატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E264
დასახელება: ამონიუმის აცეტატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E265
დასახელება: დეჰიდროაცეტმჟავა
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E266
დასახელება: ნატრიუმის დეჰიდროაცეტატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E270
დასახელება: რძემჟავა
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E280
დასახელება: პროპიონის მჟავა
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E281
დასახელება: ნატრიუმის პროპიონატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E282
დასახელება: კალციუმის პროპიონატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტკივილი, წნევის აწევა)
E283
დასახელება: კალიუმის პროპიონატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E284
დასახელება: ბორის მჟავა
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E285
დასახელება: ნატრიუმის ტეტრაბორატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E290
დასახელება: ნახშირბადის დიოქსიდი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E295
დასახელება: ამონიუმის ფორმიატი
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E296
დასახელება: ვაშლმჟავა
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E297
დასახელება: ფუმარმჟავა
ფუნქცია: კონსერვანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E300
დასახელება: ასკორბინის მჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E301
დასახელება: ნატრიუმის ასკორბატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E302
დასახელება: კალციუმის ასკორბატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E303
დასახელება: კალიუმის ასკორბატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E304
დასახელება: ასკორბილპალმიტატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E305
დასახელება: ასკორბილსტეარატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E306
დასახელება: ტოკოფეროლების ნარევის კონცენტრატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E307
დასახელება: ალფა-ტოკოფეროლი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E308
დასახელება: გამა-ტოკოფეროლი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E309
დასახელება: დელტა-ტოკოფეროლი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E310
დასახელება: პროპილგალატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E311
დასახელება: ოქტილგალატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E312
დასახელება: დოდეცილგალატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E313
დასახელება: ეთილგალატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E314
დასახელება: გვაიაკის ფისი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E315
დასახელება: ერითორბის მჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E316
დასახელება: ნატრიუმის ერითორბატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E317
დასახელება: კალიუმის ერითორბატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E318
დასახელება: კალციუმის ერითორბატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E319
დასახელება: ტრეტ-ბუთილჰიდროქინონი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე)
E320
დასახელება: ბუთილჰიდროქსიანიზოლი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე)
E321
დასახელება: ბუთილჰიდროქსიტოლუოლი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე)
E322
დასახელება: ლეციტინი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E323
დასახელება: ანოქსომერი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E324
დასახელება: ეტოქსიქინი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E325
დასახელება: ნატრიუმის ლაქტატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E326
დასახელება: კალიუმის ლაქტატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E327
დასახელება: კალციუმის ლაქტატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E328
დასახელება: ამონიუმის ლაქტატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E329
დასახელება: მაგნიუმის ლაქტატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E330
დასახელება: ლიმონმჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E331
დასახელება: ნატრიუმის ციტრატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E332
დასახელება: კალიუმის ციტრატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E333
დასახელება: კალციუმის ციტრატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E334
დასახელება: ღვინომჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E335
დასახელება: ნატრიუმის ტარტრატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E336
დასახელება: კალიუმის ტარტრატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E337
დასახელება: კალიუმ-ნატრიუმის ტარტრატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E338
დასახელება: ორთო-ფოსფორმჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაჭლავის პრობლემები)
E339
დასახელება: ნატრიუმის ფოსფატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაჭლავის პრობლემები)
E340
დასახელება: კალიუმის ფოსფატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაჭლავის პრობლემები)
E341
დასახელება: კალციუმის ფოსფატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაჭლავის პრობლემები)
E342
დასახელება: ამონიუმის ფოსფატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ-ნაწლავის პრობლემები)
E343
დასახელება: მაგნიუმის ფოსფატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაჭლავის პრობლემები)
E344
დასახელება: ლეციტინის ციტრატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E345
დასახელება: მაგნიუმის ციტრატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E349
დასახელება: ამონიუმის მალატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E350
დასახელება: ნატრიუმის მალატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E351
დასახელება: კალიუმის მალატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E352
დასახელება: კალციუმის მალატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E353
დასახელება: მეტა-ღვინის მჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E354
დასახელება: კალციუმის ტარტრატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E355
დასახელება: ადიპინის მჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E356
დასახელება: ნატრიუმის ადიპატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E357
დასახელება: კალიუმის ადიპატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E359
დასახელება: ამონიუმის ადიპატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E363
დასახელება: ქარვამჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E365
დასახელება: ნატრიუმის ფუმარატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E366
დასახელება: კალიუმის ფუმარატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E367
დასახელება: კალციუმის ფუმარატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E368
დასახელება: ამონიუმის ფუმარატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E370
დასახელება: ჰეპტონოლაქტონი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E375
დასახელება: ნიკოტინმჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E380
დასახელება: ამონიუმის ციტრატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E381
დასახელება: რკინა-ამონიუმის ციტრატები
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E383
დასახელება: კალციუმის გლიცეროფოსფატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E384
დასახელება: იზოპროპილციტრატული ნარევი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E385
დასახელება: ეთილენდიამინტეტრააცეტატის მჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E386
დასახელება: დინატრიუმ ეთილენდიამინტეტრააცეტატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E387
დასახელება: ოქსისტეარინი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E388
დასახელება: თიოდიპროპიონის მჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E389
დასახელება: დილაურილ თიოდიპროპიონატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E390
დასახელება: დისტეარილ თიოდიპროპიონატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E391
დასახელება: ფიტინმჟავა
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E392
დასახელება: როზმარინის ექსტრაქტი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E399
დასახელება: კალციუმის ლაქტობიონატი
ფუნქცია: ანტიოქსიდანტი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E400
დასახელება: ალგინმჟავა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E401
დასახელება: ნატრიუმის ალგინატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E402
დასახელება: კალიუმის ალგინატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E403
დასახელება: ამონიუმის ალგინატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E404
დასახელება: კალციუმის ალგინატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E405
დასახელება: პროპილენგლიკოლის ალგინატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E406
დასახელება: აგარი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E407
დასახელება: კარაგინანი და მისი ნატრიუმის, კალიუმის, ამონიუმის მარილები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E407a
დასახელება: კარაგინანი წყალმცენარე ეუქემასგან
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E408
დასახელება: საცხობი საფუარის გლიკანი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E409
დასახელება: არაბინოგალაქტანი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E410
დასახელება: პარკოსანი ხის გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E411
დასახელება: შვრიის გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E412
დასახელება: გუარის გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E413
დასახელება: ტრაგაკანტის გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E414
დასახელება: გუმიარაბიკი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E415
დასახელება: ქსანტანის გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E416
დასახელება: კარაიას გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E417
დასახელება: ტარას გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E418
დასახელება: გელანის გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E419
დასახელება: გჰატის გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E420
დასახელება: სორბიტი და სორბიტის ვაჟინი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E421
დასახელება: მანიტი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E422
დასახელება: გლიცერინი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს თავის ტკივილი, წნევის აწევა)
E424
დასახელება: კურდლანი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E425
დასახელება: ამორფოფალუს კონიაკის გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E426
დასახელება: სოიოს ჰემიცელულოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E427
დასახელება: სენას გუმფისი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E429
დასახელება: პეპტონები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E430
დასახელება: პოლიოქსიეთილენ (8) სტეარატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E431
დასახელება: პოლიოქსიეთილენ (40) სტეარატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E432
დასახელება: პოლიოქსიეთილენ (20) სორბიტან მონოლაურატი (პოლისორბატი 20)
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E433
დასახელება: პოლიოქსიეთილენ (20)სორბიტან მონოოლეატი (პოლისორბატი 80), ტვინ 80
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E434
დასახელება: პოლიოქსიეთილენ (20) სორბიტან (პოლისორბატი 40)
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს სიმსივნე, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E435
დასახელება: პოლიოქსიეთილენ (20) სორბიტან მონოსტეარატი (პოლისორბატი 60)
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E436
დასახელება: პოლიოქსიეთილენ (20) სორბიტან ტრისტეარატი (პოლისორბატი 65)
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E440
დასახელება: პექტინები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E441
დასახელება: ჟელატინი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია)
E442
დასახელება: ფოსფატიდილმჟავას ამონიუმის მარილი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E443
დასახელება: ბრომირებული მცენარეული ცხიმი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E444
დასახელება: საქაროზას აცეტატ-იზობუტირატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E445
დასახელება: გლიცერინისა და ფისის მჟავების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია, თავის ტკივილი)
E446
დასახელება: სუქცისტეარინი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E450
დასახელება: პიროფოსფატები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E451
დასახელება: ტრიფოსფატები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E452
დასახელება: პოლიფოსფატები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E457
დასახელება: ალფა-ციკლოდექსტრინი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E458
დასახელება: გამა-ციკლოდექსტრინი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E459
დასახელება: ბეტა-ციკლოდექსტრინი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E460
დასახელება: ცელულოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E461
დასახელება: მეთილცელულოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E462
დასახელება: ეთილცელულოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E463
დასახელება: ჰიდროქსიპროპილცელულოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E464
დასახელება: ჰიდროქსიპროპილმეთილცელულოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E465
დასახელება: მეთილეთილცელულოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E466
დასახელება: ნატრიუმის კარბოქსიმეთილცელულოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E467
დასახელება: ეთილჰიდროქსიეთილცელულოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E468
დასახელება: კროსკარამელოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E469
დასახელება: ფერმენტების ზემოქმედების ქვეშ ჰიდროლიზებული კარბოქსიმეთილცელულოზა
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E470a
დასახელება: ცხიმოვანი მჟავების მარილები (კალციუმის, ნატრიუმის, კალიუმის)
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E470b
დასახელება: ცხიმოვანი მჟავების მარილები (მაგნიუმის)
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E471
დასახელება: ცხიმოვანი მჟავების მონო- და დიგლიცერიდები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E472a
დასახელება: გლიცერინის, ძმრისა და ცხიმოვანი მჟავების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E472b
დასახელება: გლიცერინის, რძისა და ცხიმოვანი მჟავების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E472c
დასახელება: გლიცერინის, ლიმონისა და ცხიმოვანი მჟავების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E472d
დასახელება: ღვინისა და ცხიმოვანი მჟავების მონო- და დიგლიცერიდების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E472e
დასახელება: გლიცერინის, დიაცეტილღვინისა და ცხიმოვანი მჟავების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E472f
დასახელება: გლიცერინის, ღვინის, ძმრისა და ცხიმოვანი მჟავების შერეული ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E472g
დასახელება: ქარვამჟავასა და მონოგლიცერიდების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E473
დასახელება: საქაროზასა და ცხიმოვანი მჟავების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E474
დასახელება: საქაროგლიცერიდები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E475
დასახელება: პოლიგლიცერინისა და ცხიმოვანი მჟავების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E476
დასახელება: პოლიგლიცერინისა და ურთიერთ-ეთერიფიცირებული რიცინოლმჟავების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E477
დასახელება: პროპილენგლიკოლისა და ცხიმოვანი მჟავების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E478
დასახელება: გლიცერინისა და პროპილენგლიკოლის ლაქტილირებული ცხიმოვანი მჟავების ეთერები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E479b
დასახელება: თერმულად დაჟანგული სოიოს ზეთი ცხიმოვანი მჟავების მონო- და დიგლიცერიდებით
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E480
დასახელება: ნატრიუმის დიოქტილსულფოსუქცინატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E481
დასახელება: ნატრიუმის ლაქტილატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E482
დასახელება: კალციუმის ლაქტილატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E483
დასახელება: სტეარილტარტრატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E484
დასახელება: სტეარილციტრატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E485
დასახელება: ნატრიუმის სტეაროილფუმარატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E486
დასახელება: კალციუმის სტეაროილფუმარატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E487
დასახელება: ნატრიუმის ლაურილსულფატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E488
დასახელება: ეტოქსილირებული მონო და დიგლიცერიდები
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E489
დასახელება: ქოქოსის ცხიმისა და მეთილგლიკოზიდის ეთერი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E491
დასახელება: სორბიტან მონოსტეარატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E492
დასახელება: სორბიტან ტრისტეარატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E493
დასახელება: სორბიტან მონოლაურატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E494
დასახელება: სორბიტან მონოოლეატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E495
დასახელება: სორბიტან მონოპალმიტატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E496
დასახელება: სორბიტან ტრიოლეატი
ფუნქცია: სტაბილიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E500
დასახელება: ნატრიუმის კარბონატები (მ.შ. საჭმელი სოდა, სარეცხი სოდა, კალცინირებული სოდა)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E501
დასახელება: კალიუმის კარბონატები
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E503
დასახელება: ამონიუმის კარბონატები
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E504
დასახელება: მაგნიუმის კარბონატები
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E505
დასახელება: რკინის კარბონატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E507
დასახელება: მარილმჟავა
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E508
დასახელება: კალიუმის ქლორიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E509
დასახელება: კალციუმის ქლორიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E510
დასახელება: ამონიუმის ქლორიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E511
დასახელება: მაგნიუმის ქლორიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E512
დასახელება: კალის ქლორიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E513
დასახელება: გოგირდმჟავა
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E514
დასახელება: ნატრიუმის სულფატები
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E515
დასახელება: კალიუმის სულფატები
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E516
დასახელება: კალციუმის სულფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E517
დასახელება: ამონიუმის სულფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E518
დასახელება: მაგნიუმის სულფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E519
დასახელება: სპილენძის სულფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E520
დასახელება: ალუმინის სულფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E521
დასახელება: ალუმინ-ნატრიუმის სულფატი (ალუმინ-კალიუმის შაბი)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E522
დასახელება: ალუმინ-კალიუმის სულფატი (ალუმინ-კალიუმის შაბი)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E523
დასახელება: ალუმინ-ამონიუმის სულფატი (ალუმინ-ამიაკური შაბი)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E524
დასახელება: ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა, ტუტე ნატრიუმი)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E525
დასახელება: კალიუმის ჰიდროქსიდი (კალიუმის ტუტე)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E526
დასახელება: კალციუმის ჰიდროქსიდი (ჩამქრალი კირი)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E527
დასახელება: ამონიუმის ჰიდროქსიდი (ამიაკის წყალხსნარი, ამიაკის ჰიდრატი, ნიშადურის სპირტი)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E528
დასახელება: მაგნიუმის ჰიდროქსიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E529
დასახელება: კალციუმის ოქსიდი (კირი)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E530
დასახელება: მაგნიუმის ოქსიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E535
დასახელება: ნატრიუმის ფეროციანიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E536
დასახელება: კალიუმის ფეროციანიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, თავის ტკივილი)
E537
დასახელება: რკინის ჰექსაციანომანგანატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E538
დასახელება: კალციუმის ფეროციანიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, თავის ტკივილი)
E539
დასახელება: ნატრიუმის თიოსულფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E540
დასახელება: დიკალცია დიფოსფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E541
დასახელება: ნატრიუმის ალუმინფოსფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E542
დასახელება: ძვლის ფოსფატი (კალციუმის ფოსფატი)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E543
დასახელება: ნატრიუმ კალციუმის პოლიფოსფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E544
დასახელება: კალციუმის პოლიფოსფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E545
დასახელება: ამონიუმის პოლიფოსფატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E550
დასახელება: ნატრიუმის სილიკატები
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E551
დასახელება: სილიციუმის დიოქსიდი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E552
დასახელება: კალციუმის სილიკატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E553a
დასახელება: მაგნიუმის სილიკატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E553b
დასახელება: ტალკი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E554
დასახელება: ნატრიუმის ალუმინსილიკატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E555
დასახელება: კალიუმის ალუმინსილიკატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E556
დასახელება: კალციუმის ალუმინსილიკატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E557
დასახელება: თუთიის სილიკატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E558
დასახელება: ბენტონიტი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E559
დასახელება: ალუმინსილიკატი (კაოლინი)
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E560
დასახელება: კალიუმის სილიკატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E570
დასახელება: ცხიმოვანი მჟავები
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E574
დასახელება: გლუკონმჟავა
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E575
დასახელება: გლუკონო-დელტა ლაქტონი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E576
დასახელება: ნატრიუმის გლუკონატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E577
დასახელება: კალიუმის გლუკონატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E578
დასახელება: კალციუმის გლუკონატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E579
დასახელება: რკინის გლუკონატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E580
დასახელება: მაგნიუმის გლუკონატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E585
დასახელება: რკინის ლაქტატი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E586
დასახელება: 4–ჰექსილრეზორცინი
ფუნქცია: ემულგატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E620
დასახელება: გლუტამინმჟავა
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, თავის ტკივილი)
E621
დასახელება: ნატრიუმის გლუტამატი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, თავის ტკივილი)
E622
დასახელება: კალიუმის გლუტამატი 1-ჩანაცვლებული
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, თავის ტკივილი)
E623
დასახელება: კალციუმის გლუტამატი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, თავის ტკივილი)
E624
დასახელება: ამონიუმის გლუტამატი 1-ჩანაცვლებული
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, თავის ტკივილი)
E625
დასახელება: მაგნიუმის გლუტამატი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, თავის ტკივილი)
E626
დასახელება: გუანილმჟავა
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E627
დასახელება: ნატრიუმის 5'- გუანილატი 2-ჩანაცვლებული
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E628
დასახელება: კალიუმის 5'- გუანილატი 2-ჩანაცვლებული
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E629
დასახელება: კალციუმის 5'-გუანილატი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E630
დასახელება: ინოზინმჟავა
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E631
დასახელება: ნატრიუმის 5'-ინოზინატი 2-ჩანაცვლებული
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E632
დასახელება: კალიუმის ინოზინატი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E633
დასახელება: კალციუმის 5'-ინოზინატი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E634
დასახელება: კალციუმის 5'-რიბონუკლეოტიდები
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E635
დასახელება: ნატრიუმის 5'-რიბონუკლეოტიდები 2-ჩანაცვლებული
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E636
დასახელება: მალტოლი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E637
დასახელება: ეთილმალტოლი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E640
დასახელება: გლიცინი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E641
დასახელება: L-ლეიცინი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E642
დასახელება: ლიზინი ჰიდროქლორიდი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E650
დასახელება: თუთიის აცეტატი
ფუნქცია: არომატიზატორი
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E900a
დასახელება: პოლიდიმეთილსილოქსანი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E900b
დასახელება: მეთილფენილპოლისილოქსანი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E901
დასახელება: თაფლის ცვილი, თეთრი და ყვითელი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E902
დასახელება: სასანთლე ცვილი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E903
დასახელება: კარნაუბას ცვილი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E904
დასახელება: შელაქი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი(შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E905
დასახელება: პარაფინები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E906
დასახელება: ბენზოის ფისი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E907
დასახელება: ჰიდროგენიზირებული პოლი–1–დეცენი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E908
დასახელება: ბრინჯის ქატოს ცვილი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E909
დასახელება: სპერმაცეტის ცვილი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E910
დასახელება: ცვილის ეთერები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E911
დასახელება: ცხიმოვანი მჟავების მეთილის ეთერები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E912
დასახელება: მონტანის მჟავების ეთერები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E913
დასახელება: ლანოლინი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E914
დასახელება: დაჟანგული პოლიეთილენის ცვილი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E915
დასახელება: კოლოფონის(ფისის) ეთერები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E916
დასახელება: კალციუმ იოდატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E917
დასახელება: კალიუმ იოდატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E918
დასახელება: აზოტის ოქსიდები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E919
დასახელება: ნიტროზილ ქლორიდი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E920
დასახელება: L-ცისტეინი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E921
დასახელება: L-ცისტინისა და მისი ჰიდროქლორიდების ნატრიუმისა და კალიუმის მარილები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E922
დასახელება: კალიუმის პერსულფატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E923
დასახელება: ამონიუმის პერსულფატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E924a
დასახელება: კალიუმის ბრომატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი (აკრძალულია საქართველოშიც)
E924b
დასახელება: კალციუმის ბრომატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი (აკრძალულია საქართველოშიც)
E925
დასახელება: ქლორი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E926
დასახელება: ქლორის დიოქსიდი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E927a
დასახელება: აზოდიკარბონამიდი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E927b
დასახელება: კარბამიდი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E928
დასახელება: ბენზოილის ზეჟანგი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E929
დასახელება: აცეტონის ზეჟანგი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E930
დასახელება: კალციუმის ზეჟანგი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E938
დასახელება: არგონი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E939
დასახელება: ჰელიუმი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E940
დასახელება: დიქლორდიფტორმეთანი (ფრეონი - 12)
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E941
დასახელება: აზოტი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E942
დასახელება: აზოტის ოქსიდი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E943
დასახელება: ბუთანი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E944
დასახელება: პროპანი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E945
დასახელება: ქლორპენტაფტორეთანი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E946
დასახელება: ოქტაფტორციკლობუთანი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E948
დასახელება: ჟანგბადი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E949
დასახელება: წყალბადი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E950
დასახელება: კალიუმის აცესულფამი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E951
დასახელება: ასპარტამი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E952
დასახელება: ციკლამმჟავა და მისი ნატრიუმის, კალიუმისა და კალციუმის მარილები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E953
დასახელება: იზომალტიტი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E954
დასახელება: საქარინი (ნატრიუმის, კალციუმის, კალიუმის მარილები)
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E955
დასახელება: სუკრალოზა (ტრიქლორგალაქტოსაქაროზა)
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E956
დასახელება: ალიტამი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E957
დასახელება: ტაუმატინი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E958
დასახელება: გლიცირიზინი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E959
დასახელება: ნეოჰესპერიდინ დიჰიდროჰალკონი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E960
დასახელება: სტევიოზიდი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E961
დასახელება: ნეოტამი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E962
დასახელება: ასპარტამ–აცესულფამას მარილი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E965
დასახელება: მალტიტი და მალტიტის ვაჟინა
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E966
დასახელება: ლაქტიტი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E967
დასახელება: ქსილიტი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E968
დასახელება: ერითრიტი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E999
დასახელება: ქვილაიას ექსტრაქტი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1000
დასახელება: ქოლის მჟავა
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1001
დასახელება: ქოლინის მარილები და ეთერები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1100
დასახელება: ამილაზები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1101
დასახელება: პროტეაზა, პაპაინი, ბრომელაინი, ფიცინი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1102
დასახელება: გლუკოზოოქსიდაზა
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1103
დასახელება: ინვერტაზა
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1104
დასახელება: ლიპაზები
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1105
დასახელება: ლიზოციმი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E1200
დასახელება: პოლიდექსტროზა
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E1201
დასახელება: პოლივინილპიროლიდონი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1202
დასახელება: პოლივინილპოლიპიროლიდონი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1203
დასახელება: პოლივინილ სპირტი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1204
დასახელება: პულულანი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1205
დასახელება: მეთაკრილატის კოპოლიმერი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1400
დასახელება: დექსტრინები, სახამებელი, თერმულად დამუშავებული თეთრი და ყვითელი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1401
დასახელება: სახამებელი მჟავათი დამუშავებული
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1402
დასახელება: სახამებელი ტუტით დამუშავებული
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1403
დასახელება: გათეთრებული სახამებელი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1404
დასახელება: დაჟანგული სახამებელი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1405
დასახელება: სახამებელი, ფერმენტული პრეპარატებით დამუშავებული
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1410
დასახელება: მონოსახამებელფოსფატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E1411
დასახელება: დისახამებელგლიცერინი “შეკერილი”
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1412
დასახელება: დისახამებელფოსფატი, ტრინატრიუმ მეტაფოსფატი ეთერიფიცირებული; ფოსფორის ქლორჟანგით ეთერიფიცირებული
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E1413
დასახელება: დისახამებელფოსფატი ფოსფატირებული “შეკერილი”
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E1414
დასახელება: დისახამებელფოსფატი აცეტილირებული “შეკერილი”
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E1420
დასახელება: აცეტატური სახამებელი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E1421
დასახელება: აცეტატური სახამებელი, ვინილაცეტატით ეთერიფიცირებული
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1422
დასახელება: აცეტილირებული დისახამებელადიპატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია)
E1430
დასახელება: დისახამებელგლიცერინი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1440
დასახელება: ოქსიპროპილირებული სახამებელი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E1441
დასახელება: ჰიდროქსიპროპილსახამებელი გლიცერინი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1442
დასახელება: ოქსიპროპილირებული დისახამებელფოსფატი "შეკერილი"
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E1443
დასახელება: ოქსიპროპილირებული დისახამებელგლიცერინი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1450
დასახელება: სახამებლისა და ოქტენილქარვამჟავას ნატრიუმის მარილის ეთერი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E1451
დასახელება: აცეტილირებული დაჟანგული სახამებელი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი (შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, კუჭ–ნაწლავის პრობლემები)
E1452
დასახელება: სახამებლისა და ოქტენილქარვამჟავას ალუმინის მარილის ეთერი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1501
დასახელება: ბენზილირებული ჰიდროკარბონი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1502
დასახელება: ბუთანი–1, 3–დიოლი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1503
დასახელება: კასტორის ზეთი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1504
დასახელება: ეთილაცეტატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1505
დასახელება: ტრიეთილენციტრატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: უსაფრთხო დანამატი
E1510
დასახელება: ეთანოლი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1516
დასახელება: გლიცერინის მონოაცეტატი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი
E1517
დასახელება: დიაცეტინი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1518
დასახელება: ტრიაცეტინი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1519
დასახელება: ბენზილის სპირტი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1520
დასახელება: პროპილენგლიკოლი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1521
დასახელება: პოლიეთილენგლიკოლი
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: საეჭვო დანამატი
E1525
დასახელება: ჰიდროქსიეთილცელულოზა
ფუნქცია: სხვა
მოქმედება: აკრძალული დანამატი