წონის ერთეულები
მილიგრამი
გრამი
კილოგრამი
ცენტნერი (რუსული)
ცენტნერი (ბრიტანული)
ცენტნერი (აშშ)
ტონა
მოკლე ტონა
გრძელი ტონა
დრაჰმა
ფუნტი
უნცია
სტოუნი
გრანი
კარატი
ტროანული უნცია
ტროანული ფუნტი
პენივეიტი
მილიგრამი
გრამი
კილოგრამი
ცენტნერი (რუსული)
ცენტნერი (ბრიტანული)
ცენტნერი (აშშ)
ტონა
მოკლე ტონა
გრძელი ტონა
დრაჰმა
ფუნტი
უნცია
სტოუნი
გრანი
კარატი
ტროანული უნცია
ტროანული ფუნტი
პენივეიტი
მოცულობის ერთეულები
კუბური სანტიმეტრი
კუბური მეტრი
კუბური დიუმი
კუბური ფუტი
კუბური იარდი
მილილიტრი
ლიტრი
თხევადი უნცია (აშშ)
თხევადი უნცია (ბრიტან.)
გილი (აშშ)
გილი (ბრიტან.)
პინტა (აშშ)
პინტა (ბრიტან.)
კვარტა (აშშ)
კვარტა (ბრიტან.)
გალონი (აშშ)
გალონი (ბრიტან.)
ბარელი (აშშ)
ბარელი (ბრიტან.)
ბარელი ნავთობი
სტანდარტული
ფადენი
ბუშელი
ჩაის კოვზი
სუფრის კოვზი
ჭიქა
კუბური სანტიმეტრი
კუბური მეტრი
კუბური დიუმი
კუბური ფუტი
კუბური იარდი
მილილიტრი
ლიტრი
თხევადი უნცია (აშშ)
თხევადი უნცია (ბრიტან.)
გილი (აშშ)
გილი (ბრიტან.)
პინტა (აშშ)
პინტა (ბრიტან.)
კვარტა (აშშ)
კვარტა (ბრიტან.)
გალონი (აშშ)
გალონი (ბრიტან.)
ბარელი (აშშ)
ბარელი (ბრიტან.)
ბარელი ნავთობი
სტანდარტული
ფადენი
ბუშელი
ჩაის კოვზი
სუფრის კოვზი
ჭიქა
სიგრძის ერთეულები
მილიმეტრი
სანტიმეტრი
მეტრი
კილომეტრი
დიუმი
ფუტი
იარდი
ფარლონგი
მილი
საზღვაო მილი
წერტილი (point)
ხაზი (line)
მილიმეტრი
სანტიმეტრი
მეტრი
კილომეტრი
დიუმი
ფუტი
იარდი
ფარლონგი
მილი
საზღვაო მილი
წერტილი (point)
ხაზი (line)
ფართობის ერთეულები
კვადრატული სანტიმეტრი
კვადრატული მეტრი
კვადრატული კილომეტრი
კვადრატული დიუმი
კვადრატული ფუტი
კვადრატული იარდი
კვადრატული მილი
აკრი
ჰექტარი
კვადრატული სანტიმეტრი
კვადრატული მეტრი
კვადრატული კილომეტრი
კვადრატული დიუმი
კვადრატული ფუტი
კვადრატული იარდი
კვადრატული მილი
აკრი
ჰექტარი
ტემპერატურა
°F
°C