ჯეოსილქ თრანსლეიშენს
(0 რეიტინგი | 0 რევიუ)
თბილისი, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქ. 12 / ბაჩანა ბრეგვაძის ქ. 2
ტელ: Mob: +995 596 556 655,   Mob: +995 596 65 56 55,   Tel: +995 32 2 477 344
ელ. ფოსტა: info@gst.ge
ვებ-გვერდი: www.gsr.ge
საიდენტიფიკაციო კოდი: 402118356
იურიდიული დასახელება: შპს ჯეოსილქ თრანსლეიშენს
კატეგორიები:
Add to favourites
საქმიანობა

კომპანია “ჯეოსილქროუდ”-ის ერთ-ერთი პროფილია მისი შვილობილი კომპანია ,,ჯეოსილქ თრანსლეიშენის“ მიერ საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში მთარგმნელობითი მომსახურეობა, რომელიც აერთიანებს 5000 მდე დიპლომირებულ/სერთიფიცირებულ თარჯიმანსა და კორექტორს, ჯგუფი რომელიც დაკომპლექტებულია ქართველი და უცხოელი პროფესიონალებით, გთავაზობთ ყველა ენაზე ნებისმიერი დარგის, თემატიკის ზეპირ სინქრონულსა და წერილობით თარგმანს.

❖ დოკუმენტების თარგმნა/დამოწმება 

ყველა სახის დოკუმენტის მაღალხარისხიან თარგმნას და ნოტარიალურ დამოწმებას უმოკლეს ვადებში. მოწმობები, დიპლომები და დიპლომის დანართები,  პასპორტები, იმუნიზაციის ბარათები, ქორწინებისა და განქორწინების მოწმობები, ნასამართლეობის შესახებ ცნობები, და სხვა დოკუმენტების ჩათვლით. ჩვენ ვთავაზობთ პროფესიონალურ, სწრაფ და კონფიდენციალურ მთარგმნელობით მომსახურებას ყველა ენაზე. 

❖ იურიდიული თარგმნა 

მაღალხარისხიან იურიდიულ მთარგმნელობით მომსახურეობა. საერთაშორისო კონტრაქტების და ხელშეკრულებების უცხოური სამართლის, სასამართლო დოკუმენტაციისა და ნორმატიული აქტების თარგმნის სიზუსტე, იურიდიული ტერმინოლოგიის ღრმა ცოდნით განისაზღვრება. ყველა თარგმანი შესრულებული იქნება ჩვენი მაღალკვალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით: იურიდიული, ადმინისტრაციული, კერძო.

❖ სინქრონული თარგმნა 

მაღალხარისხიან სინქრონულ მთარგმნელობითი მომსახურეობა. ჩვენი კვალიფიციური და გამოცდილი პროფესიონალების გუნდი კონფერენციების, ტრენინგების, ფორუმების, საქმიანი შეხვედრები და ა.შ უცხო ენის წარმომადგენლებისათვის სინქრონულად ინფორმაციის მიწოდებაში დაგეხმარებათ. სინქრონული თარგმნა არის სერვისი, რომლის დროსაც თარჯიმანი ზედმიწევნით თარგმნის ტექსტს, თუმცა რიგ შემთხვევებში იყენებს ინტერპრეტირებას თარგმნის მეტი აღქმადობისათვის. ხშირად მთარგმნელს აქვს მხოლოდ რამდენიმე წამი იმისთვის, რომ გაიაზროს წინადადება, ხოლო შემდეგ მიაწოდოს აუდიტორიას მისთვის გასაგებ ენაზე, შესაბამისი ტერმინოლოგიით. სინქრონული თარგმნა მოითხოვს დიდ ენერგიას. როგორც წესი, სინქრონული თარჯიმნები ერთმანეთს ენაცვლებიან 20-25 წუთიანი ინტერვალებით. ამიტომაც სინქრონულ თარგმნას ახორციელებს მინიმუმ 2 ან მეტი თარჯიმანი. 

❖ თანმიმდევრული თარგმნა 

მაღალხარისხიან თანმიმდევრულ მთარგმნელობით მომსახურეობა. ამ ტიპის თარგმანის დროს მომხსენებელი ან შეხვედრის მონაწილე ყოველი წინადადების ბოლოს აკეთებს პაუზას და ამით საშუალებას აძლევს თარჯიმანს, გადმოსცეს ნათქვამი უცხო ენაზე ან პირიქით – უცხო ენიდან ქართულად, ან უცხო ენიდან უცხო ენაზე. 

❖ ტექნიკური თარგმნა 

მაღალხარისხიან ტექნიკურ მთარგმნელობით მომსახურეობა. რაც თავის მხრივ ტექნიკური დოკუმენტაციის, სამეცნიერო სტატიების ან ტექნიკური მოწყობილობების ინსტრუქციების ზუსტ შესაბამის ტერმონოლოგიური შინაარსობრივ თარგმნას მოიცავს. ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა თემატიკის ტექნიკური ტექსტების პროფესიონალურ თარგმნას შემდეგი მიმართულებებით: საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მანქანათმშენებლობა, მექანიკა, მეტალურგია, მშენებლობა, ავიაცია ენერგეტიკა, ნავთობი, გეოლოგია, ელექტრონიკა, ფიზიკა, ქიმია და ა.შ. 

❖ სამეცნიერო თარგმნა 

მაღალხარისხიან სამეცნიერო მთარგმნელობით მომსახურეობა. მის თავისებურებას აზრის სისუსტე, ლაკონურობა და ობიექტურობა წარმოადგენს. დოკუკუმენტების ფუნქციაა ინფორმაციის მიწოდება და მისი მართებულობის დამტკიცება. სამეცნიერო ნაშრომის თარგმანი არა მხოლოდ ენის ცოდნას, არამედ ორიგინალის გააზრების უნარსაც მოითხოვს. მნიშვნელოვანია ინფორმაცია ითარგმნოს ადეკვატურად, უზუსტობების და აზრის დამახინჯების გარეშე. პროფესიონალი თარჯიმნების ჯგუფი მუშაობს ნებისმიერი ტიპისა და სირთულის სამეცნიერო ტექსტებზე: 

❖ სამედიცინო თარგმნა 

მაღალხარისხიან სამეცნიერო მთარგმნელობით მომსახურეობა. სამედიცინო თარგმანი უაღრესად სპეციალიზებული მიმართულებაა, უზუსტობამ შეიძლება არასწორი დიაგნოზი და ფატალური შედეგიც გამოიწვიოს. სწორედ ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ საუკეთესო კვალიფიცირებულ კადრებს, რომლებსაც ზუსტი თარგმანისთვის საჭირო ამომწურავი ცოდნა და გამოცდილება გააჩნიათ. 

❖ ლიტერატურული თარგმნა 

მაღალხარისხიან ლიტერატურულ მთარგმნელობით მომსახურეობა. ამ ტიპის მიმართულებისათვის: ორაზროვანი ფრაზები, ემოციური დატვირთულობა, მოძველებული გამონათქვამების და არქაიზმების გამოყენება, სტილისტური მიდგომების სიუხვე. ასეთი ტიპის თარგმნა ერთგვარ ხელოვნებას წარმოადგენს. ჩვენ გთავაზობთ მხატვრული ტექსტების, მასალების პროფესიონალურ თარგმნას ევროპული და აღმოსავლური ენებიდან და პირიქით, შემდეგი მიმართულებებით: მოთხრობები, რომანები, ნარკვევები, პუბლიცისტიკა,. კრიტიკული სტატიები, წიგნები, ბროშურები მწერალთა და პოლიტიკოსთა მემუარები და სხვა 

❖ სურდო თარგმანი / ჟესტური თარგმანი 

კომპანია „GST” გთავაზობთ მაღალხარისხიან სურდო მთარგმნელობით (თარგმნას ჟესტების ენაზე) მომსახურებას. ჩვენი მიზანია თქვენი კონფერენციებისა და ღონისძიებების სრულყოფილი მომსახურება, რათა ყველა პირისათვის, მათ შორის შშმ (სმენა დაქვეითებულთათვის) ხელმისაწვდომი და აღქმადი იყოს გადმოცემული ინფორმაცია.

❖ საიტის თარგმნა 

ბევრი ორგანიზაციისათვის ინტერნეტ-საიტი მის იმიჯურ სახეს, სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს. იგი საუკეთესო საშუალებაა უცხოელი პარტნიორებისა და პოტენციური კლიენტების მოსაზიდად. საიტების ხელმისაწვდომობა მრავალ ენაზე დღესდღეობით უკვე აუცილებლობას წარმოდგენს. რაც უფრო მეტ ენაზე იქნება წარმოდგენილი კომპანიის გვერდი, მით უფრო იზრდება თქვენი პოტენციური მომხმარებლის რაოდენობა. მთარგმნელობითი სამუშაო მაღალკვალიფიციური თანამშრომლების მიერ უნდა იყოს შესრულებული, რათა მომხმარებელს თავისუფლად შეეძლოს მოწოდებული ინფორმაციის აღქმა. კომპანია „ჯეოსილქ თრანსლეიშენი“-ს მთავარი მიზანია თქვენ მიიღოთ მაღალხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში. 1. ინვესტორთა მოძიებას თქვენი პროექტისათვის/ბიზნესისათვის;

2. სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;

3. პრივატიზება;

4. იურიდიული მომსახურების გაწევა;

5. აუდიტორული მომსახურება;

6. ბუღალტრული მომსახურების წარმოება - ქართული, რუსულ და ინგლისურ ენაზე;

7. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები, მათ შორის პროექტირება და მონტაჟი;

8. ნებართვებისა და ლიცენზიების აღება;

9. ბიზნეს გეგმის შედგენა.

ფოტო
მიმოხილვა
მომხმარებელთა შეფასებები
ამ კომპანიაზე შეფასება ჯერ არ არის დაწერილი.
რეიტინგის მინიჭება
იმისათვის, რომ შეძლოთ რეიტინგის მინიჭება და შეფასების დაწერა საჭიროა შეხვიდეთ სისტემაში.