ალს – აუდიტ ენდ ლეგალ სერვისი
(1 რეიტინგი | 0 რევიუ)
თბილისი. ძმ. კაკაბაძეების ქ. 18
ტელ: (574) 79 85 25,   (599) 08 08 75,   (555) 27 96 96
ელ. ფოსტა: info@als.ge
ვებ-გვერდი: www.als.ge
საიდენტიფიკაციო კოდი: 400096007
იურიდიული დასახელება: შპს ეი ელ სი
Add to favourites
ფილიალები
თბილისი, წერეთლის გამზ. 56
ტელ: (599) 08 08 75
საქმიანობა


კომპანია AUDIT & LEGAL SERVICES გთავაზობთ:

აუდიტი:

 • ფინანსური აუდიტი;

 • საგადასახადო აუდიტი;

 • ქონების შეფასება;

 • ექსპრეს აუდიტი;


ბუღალტრულ მომსახურებას:

 • საბუღალტრო აღრიცხვის დისტანციური წარმოება;

პირებს, რომელთაც ადგილზე არ ესაჭიროებათ ბუღალტერი, ჩვენი სპეციალისტები, ადმინისტრაციასთან წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკის მიხედვით, სთავაზობენ დამკვეთისაგან პირველადი დოკუმენტაციისა და საბუღალტრო ინფორმაციის წამოღების და შემდგომ, საბუღალტრო პროგრამაში დამუშავების უზრუნველყოფას.

 • საბუღალტრო აღრიცხვის ადგილზე წარმოება;

პირებს, რომელთაც მათი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე აუცილებელია, ადგილზე ჰქონდეთ საბუღალტრო აღრიცხვის სამსახური, ვთავაზობთ სპეციალისტებს, რომლებიც ადგილზე გაუძღვებიან სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრულ აღრიცხვას. ამასთანავე, ისინი მიიღებენ მაღალკვალიფიციურ კონსულტაციებსა და ინფორმაციებს, მიმდინარე სამართლებრივი სიახლეებისა და ცვლილებების შესახებ საბაჟო, საგადასახადო და ფინანსური აღრიცხვის სფეროში.

 • საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენა;

პირებს, რომელთაც არ აქვთ ნაწარმოები საბუღალტრო აღრიცხვა, ან ეჭვი აქვთ, რომ ორგანიზაციაში საბუღალტრო აღრიცხვის ხარისხი დაბალია, ვთავაზობთ საბუღალტრო აღრიცხვის აღდგენას საქმიანობის საწყისი პერიოდიდან.

 • საბუღალტრო პროგრამების დანერგვა;

სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვისათვის თანამედროვე საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების დანერგვა და სპეციალისტების მომზადება, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის საბუღალტრო აღრიცხვის ხარისხსა და მუშაობის ეფექტურობას.


იურიდიულ მომსახურებას:

 • სამოქალაქო სამართალი;

 • ადმინისტრაციული სმართალი;

 • სისხლის სამართალი;

 • შრომის სამართალი;

 • საგადასახადო სამართალი;

 • სამეწარმეო სამართალი;

 • მონაწილეობა საგადასახადო დავებში;

მომსახურება მოიცავს:

კონსულტაციას – თქვენთვის საინტერესო საკითხების განმარტება, თქვენს წინაშე არსებული პრობლემის სამართლებრივი გზით მოგვარების საშუალებების შეთავაზება.

დოკუმენტების მომზადებას – თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე მორგებული ხელშეკრულებების მომზადება, თქვენი პარტნიორის მიერ მოწოდებული ხელშეკრულებების რევიზია რამდენად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებს და ხომ არ შეიცავს რაიმე სამომავლო რისკებს, შეთანხმების აქტებისა და მიღება-ჩაბარებების აქტების მომზადება, იურიდიულიად გამართული კორესპოდნეციის მომზადება.

მოლაპარაკებებში მონაწილების მიღებას – როდესაც მიმდინარეობს იურიდიულ პირებს შორის ან იურიდიულ და ფიზიკურ პირს შორის მოლაპარაკება მნიშვნელოვან საკითხზე სადაც მოლაპარაკებების დროს შეიძლება დაისვას იურიდიული პრობლემები. ამ პრობლემების გადასაწყვეტად სამართლებრივი გზების გამონახვის, მოლაპარაკებებისას მიღებული გადაწყვეტილებების კანონმდებლობასთან შედარების, იმის გასარკვევად მოწინააღმდეგე მხარე იურიდიული ნიუანსების გამოყენებით ხომ არ აპირებს დამკვეთის მოტყუებას და სხვა მსგავსი საკითხებისათვის მოლაპარაკებებში მონაწილეობა დამკვეთის დაცვის მიზნით

სასამართლო წარმომადგენლობას – თქვენი ინტერესების დაცვა სასამართლოში არსებულ სამოქალაქო დავებზე, მათ შორის არბიტრაჟებში, ადმინისტრაციულ დავებზე ან სისხლის სამართლის საქმეზე დაცვა. მოიცავს როგორც თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად სარჩელის მომზადებას და სასამართლოში შეტანას ისევე თქვენი ინტერესების დაცვას თუ თქვენს წინააღმდეგ არის სარჩელი შემოტანილი;

იურიდიულ აუდიტს – საწარმოში არსებული ყველა იურიდიული დოკუმენტის: სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის, გაფორმებული ხელშეკრულებების, პარტნიორთა გადაწყვეტილებების, დირექტორის ბრძანებების და სხვა კანონთან შესაბამისობის დადგენა და რეკომენდაციის გაწევა ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.

საადვოკატო მომსახურებას:

ჩვენი  ადვოკატები დაიცავენ თქვენს ინტერესებს როგორც საქალაქო, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში ასევე არბიტრაჟებში.
თქვენ მოგემსახურებიან ვიწრო სპეციალიზაციის მქონე გამოცდილი ადვოკატები:  

 • სამოქალაქო საქმებზე;

 • ადმინისტრაციულ საქმეებზე;

 • სისხლის სამართლის საქმეებზე;


ჩვენი უპირატესობები:

 • აუდიტის კონტროლი - ჩვენი ბუღალტერის მიერ შესრულებული სამუშაოს სიზუსტეს ამოწმებს აუდიტორი;

 • იურისტის კონტროლი - საბუღალტრო აღრიცხვის დოკუმენტაციის სისწორე შემოწმდება იურისტის მიერ;

 • დაზღვევა - GPI ანაზღაურებს იმ ჯარიმებს რაც შეიძლება დაეკისროს თქვენს კომპანიას, ბუღალტრის შეცდომის გამო;

 • დღგ-ს ჩათვლა - ჩვენი კომპანია არის დღგ-ს გადამხდელი, რაც ნიშნავს იმას რომ, ჩაითვლის ჩვენთან გაწეული მომსახურების დღგ-ს


მიმოხილვა
მომხმარებელთა შეფასებები
(1)
5 რეიტინგი 5 დან
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
რეიტინგის მინიჭება
იმისათვის, რომ შეძლოთ რეიტინგის მინიჭება და შეფასების დაწერა საჭიროა შეხვიდეთ სისტემაში.