ყველა კატეგორია კატეგორიები ანბანურად
ენერგეტიკა, ელექტროტექნიკა, განათება, ავტომატიზაცია
განათების პროექტირება, პროდუქციის მიწოდება, მონტაჟი
განათების საშუალებები - დამზადება
განათების საშუალებები - იმპორტი, რეალიზაცია
განათების საშუალებების, ჭაღების მაღაზიები
გენერატორები – ვაჭრობა
გენერატორების გაქირავება
ელექტროენერგიის წარმოება, გადაცემა
ელექტრონული კომპონენტები – ვაჭრობა
ელექტროსაზომი ხელსაწყოები
ელექტროსამონტაჟო და ელექტროტექნიკური პროდუქცია, კაბელები
ელექტროსამონტაჟო, საპროექტო სამუშაოები
ელექტროძრავები – ვაჭრობა
ელექტროძრავების, გენერატორებისა და ტრანსფორმატორების რემონტი
ენერგეტიკული დანადგარები, მოწყობილობები, ინსტრუმენტები – რეალიზაცია, მონტაჟი
ენერგეტიკული ობიექტები და ჰესები - პროექტირება, მშენებლობა, რეაბილიტაცია
ენერგიის ალტერნატიული სისტემები
მზის პანელები - ვაჭრობა
მრიცხველები - გაზის, წყლის, ელექტროენერგიის
საწარმოო ავტომატიზაციის სისტემები და ელექტრომოწყობილობები
ტურბინები – ვაჭრობა, შეკეთება
უწყვეტი ელექტრო კვების სისტემები (UPS) - ვაჭრობა
შენობის ავტომატიზაციის სისტემები
ინოვატექი
ელექტროტექნიკური დანადგარები, ელექტროტექნიკური არმატურა, ძაბვის სტაბილიზატორები, რელეები, ჩამრთველები და სხვა.
http:// www.innovatech.ge