ყველა კატეგორია კატეგორიები ანბანურად
სოფლის მეურნეობა, მებაღეობა, შინაური ცხოველები
აგრარული ბაზრები
აკვარიუმები - დამზადება, რეალიზაცია
გამწვანება და ლანდშაფტის არქიტექტურა
დეკორატიული მცენარეები, აქსესუარები - ვაჭრობა
ვეტერინარული კლინიკები
ვეტერინარული ლაბორატორიები
ვეტერინარული პრეპარატები - ვაჭრობა
ზოომაღაზიები
თევზის კომბინირებული საკვები – საბითუმო ვაჭრობა
კინოლოგიური ცენტრები და ორგანიზაციები
ლოკოკინების ფერმა
მეფრინველეობა - ორგანიზაციები
მეფუტკრეობა
რძის წარმოება (მერძევეობის ფერმები)
საბაღე ინსტრუმენტები და ტექნიკა
სათესლე და სარგავი მასალა – რეალიზაცია
სანერგე მეურნეობები
სარწყავი სისტემები - რეალიზაცია, მონტაჟი
სასათბურე ფირები, კონსტრუქციები, სისტემები
სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარი და ტექნიკა
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია - წარმოება, რეალიზაცია
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი
სასუქები და მცენარეთა დაცვის საშუალებები – ვაჭრობა
სასუქები და მცენარეთა დაცვის საშუალებები – წარმოება
სოფლის მეურნეობა - ორგანიზაციები
შინაური ფრინველების და პირუტყვის საკვები - წარმოება, საბითუმო ვაჭრობა
შინაური ცხოველების (ძაღლის, კატის) საკვები - წარმოება
შინაური ცხოველების (ძაღლის, კატის) საკვები – იმპორტი, დისტრიბუცია
შინაური ცხოველების რეგისტრაცია
შინაური ცხოველების სილამაზის სალონები
ცხოველთა თავშესაფრები
აგრო ინვესტი
უნივერსალური სასათბურე ფირები, 5+ შრიანი, 9 დამცავი დანამატით; მულჩირების ფირები (მრავალშრიანი); ტბორის მოწყობის ფირები; დამცავი ბადეები; სათბურების დამცავი საღებავები; მორწყვის - დაწვიმების სისტემები; სასათბურე სისტემები და  კონსტრუქციები.
http:// www.agroinvest.ge
აგროსფერო
შპს "ნობლექსი" 2005 წლიდან მოღვაწეობს აგრობიზნესში და დღესდღეობით წარმოადგენს ერთერთ უმსხვილეს სადისტრიბუციო კომპანიას ამ მიმართულებით, თბილისსა და კახეთში წარმოდგენილია მაღაზიათა ქსელით "აგროსფერო".
https:// agrosphere.ge
დ და ს ჯგუფი
შპს "D&S GROUP"’ 2013 წლიდან წარმატებით მოღვაწეობს აგრობიზნესში და დღეს ქართულ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ერთ-ერთ საუკეთესო კომპანიად მიიჩნევა. მისი ძირითადი საქმიანობა ფართოა და მოიცავს  სასოფლო-სამეურნეო, სამშენებლო, კომუნალური ტექნიკით, სათადარიგო ნაწილებით ვაჭრობას და მომსახურებას.
http:// www.dsgroup.info
მწვანე სახლი
დეკორატიული ყვავილები, ხეები, ბუჩქები. გამწვანება, ლანდშაფტური დაგეგმარება.
http:// www.greenhouse.ge