ყველა კატეგორია კატეგორიები ანბანურად
ქიმიური, სამთო და მეტალურგიული მრეწველობა, სამრეწველო ტექნიკა
ანტიკოროზიული სამუშაოები
ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკები
ბიტუმი - ვაჭრობა
ბუნებრივი გაზი - ვაჭრობა
გათხევადებული გაზი – ვაჭრობა
ლაბორატორიები - სხვადასხვა
ლითონდამამუშავებელი მრეწველობა - პროდუქციის დამზადება
ლითონები ფერადი და შავი - ვაჭრობა
ნავთობი და ნავთობპროდუქტები
ნავთობსადენები და გაზსადენები - პროექტირება, მშენებლობა, რემონტი
პეტ–პრეფორმები – წარმოება, რეალიზაცია
პლასტმასის (პეტ) ბოთლების დამზადება
პლასტმასის პროდუქცია - წარმოება, რეალიზაცია
პოლიმერული მასალები, ნედლეული
პოლიპროპილენის ტომრების რეალიზაცია
ჟანგბადი - ვაჭრობა
რეზინის ნაწარმის წარმოება
რკინიგზის ტრანსპორტი - სათადარიგო ნაწილები, რემონტი
სადეზინფექციო საშუალებები – წარმოება, იმპორტი, რეალიზაცია
საიუველირო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები
სამრეწველო დანადგარები - დამზადება, შეკეთება
სამრეწველო დანადგარები - ვაჭრობა
სამრეწველო დანადგარების ნაწილები
სამრეწველო სამაცივრე აგრეგატები, ნაწილები
სარეცხი და საწმენდი საშუალებები - წარმოება
სასარგებლო წიაღისეული - კვლევა-ძიება, მოპოვება, გადამუშავება
ტუმბოები – ვაჭრობა
ტუმბოები – რემონტი
ფეროშენადნობები – წარმოება, რეალიზაცია
ქაღალდის ჰიგიენური ნაწარმი - წარმოება
ქიმიური მრეწველობა - ნედლეული, პროდუქცია
ქიმიური რეაქტივები – ვაჭრობა
ყინულის წარმოება
ძვირფასი ლითონები და ქვები - დამუშავება, გაყიდვა
ჭურჭელი ერთჯერადი - წარმოება, იმპორტი, რეალიზაცია
ხის ნახშირი – წარმოება
შპს ტუმბო
სხვადასხვა სახეობისა და დანიშნულების, წყლის და ჰაერის სისტემებით და ამ სისტემების ოპერირებასთან დაკავშირებული მრავალფეროვანი აქსესუარებითა და ელექტრო მოწყობილობებით, როგორც საცალო, ასევე საბითუმო ვაჭრობა.
http:// www.tumbo.ge
აქვა სერვის კომპანი
წყალმომარაგების, საკანალიზაციო, წყლის გამწმენდი, სარწყავი და სახანძრო სისტემების მონტაჟის, გაშვება-გამართვის სამუშაოები. წყლის ტექნიკური სისტემების სრულია ვტომატიზაცია; უმაღლესი ხარისხის ტუმბოები და მოწყობილობები გერმანიიდან, იტალიიდან;
http:// www.aquats.ge