კონტაქტი
გაზარდეთ გაყიდვები
Yell.ge გთავაზობთ ეფექტურ მარკეტინგულ
გადაწყვეტილებებს თქვენი ბიზნესისათვის.
ლოგო ბანერი
ლოგო ბანერი
გააკეთეთ განაცხადი დღესვე, გაზარდეთ მომხმარებელთა რაოდენობა და მოიზიდეთ პოტენციური კლიენტები,
როგორც ამას აკეთებს 25 000-ზე მეტი კომპანია.
ფასები მითითებულია ლარებში დღგ–ს გარეშე.
საქმიანობის მიხედვით ორგანიზაციების გადანაწილება ხდება საქმიანობის შესაბამის კატეგორიებში.
მაგ: თუ კომპანიის საქმიანობაა "ავიაბილეთების დაჯავშნა" და "ტურისტული მომსახურება" ინფორმაციის განთავსება მოხდება ორ კატეგორიაში:
“ავიაბილეთები”, “ტურისტული კომპანიები”, ხოლო ლოგოს განთავსება სურვილის შესაბამისად ან ორივე კატეგორიაში ან ერთ-ერთში.

ლოგო სტანდარტი
  1 თვე 3 თვე 6 თვე 12 თვე
1 კატეგორიაში 77 215 405 770
2 კატეგორიაში 145 405 770 1450
3 კატეგორიაში 215 600 1150 2150
4 კატეგორიაში 280 770 1450 2800
ლოგო პრემიუმი
განთავსდება ორგანიზაციების სიის დასაწყისში, პირველ ადგილზე, არჩეული კატეგორიის ყველა გვერდზე.
  1 თვე 3 თვე 6 თვე 12 თვე
1 კატეგორიაში 190 540 1030 1900

© 1999 - 2019; yell.ge, yellowpages.ge, YellowPages საქართველოში არის შპს "ყვითელი ფურცლები თბილისის" საკუთრება